Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Dấu ấn rõ nét phản ánh sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước là sự phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị. Đi cùng với đó là sự ra đời của các công ty xây dựng, với việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới và tiên tiến vào ngành xây dựng Việt Nam, góp phần vào sự phát triển hạ tầng chung của đất nước.

Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Hữu Lộc ra đời và hoạt động hơn 20 năm, trong lĩnh vực XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU.
Luôn là đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong việc đầu tư và tiếp nhận chuyển giao các công nghệ xử lý nền đất yếu từ Nhật Bản. Trong đó, phải kể đến hai công nghệ chính là Công nghệ Cọc Xi Măng Đất và Công nghệ Cọc Jet Grouting.

ĐỐI TÁC