Giá trị hữu lộc

Chúng tôi xây dựng tính bền vững cho Doanh nghiệp dựa trên những giá trị cốt lõi, định hướng hành vi cho các cá nhân trong tổ chức hoạt động một cách thống nhất, tuân thủ và hiệu quả.

1/ Trách nhiệm

 • Đề cao tinh thần trách nhiệm đối với tổ chức, luôn hoàn thành công việc như theo cam kết.
 • Có trách nhiệm đối với công việc, dám chịu trách nhiệm trước cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp.
 • Đề cao trách nhiệm bản thân để hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức

2/ Kỷ luật

 • Tuân thủ các quy định, quy tắc chung của tổ chức
 • Có tính kỷ luật và tự kỷ luật
 • Để cao tác phong đạo đức, ý thức xây dựng tập thể lớn mạnh và bền vững
 • Giữ thái độ hòa nhã, ngôn ngữ tích cực đối với đối tác, đồng nghiệp

3/ Nhiệt huyết

 • Giữ vững nhiệt huyết đối với công việc và tổ chức
 • Quyết tâm và nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất công việc được giao
 • Sẵn sàng đưa ra ý kiến, đề xuất, kiến nghị khi có bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến nhiệt huyết của cá nhân đối với lãnh đạo, và tổ chức.

4/ Học hỏi

 • Luôn tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề
 • Không tự thỏa mãn và hài lòng với hiện tại, luôn có tâm thế vươn lên hướng đến các mục tiêu phát triển ngày càng cao của tổ chức cũng như yêu cầu của thị trường
 • Sẵng sàng tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu để nâng cao kiến thức
 • Biết tự trâu dồi bản thân là điều quan trọng để giúp cá nhân phát triển, từ đó đóng góp cho sự phát triển của tổ chức

5/ Đổi mới

 • Luôn trong tâm thế đón đầu công nghệ, đón đầu sự thay đổi
 • Sẵng sàng đổi mới để phát triển tổ chức, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu thị trường, đặt mục tiêu uy tín và chất lượng lên hàng đầu

Yêu cầu báo giá

0918 496 172