Nền đất yếu khu vực phía Nam tập trung ở đâu?

Nền đất yếu khu vực phía Nam tập trung ở đâu?

Khu vực đất yếu ở phía nam tập trung ở đâu? Hầu hết tất cả các tỉnh thành khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long là vùng đầm lầy và trầm tích tam giác châu mới, đất sét yếu chiếm phần lớn lãnh thổ.

Chi tiết

ĐỐI TÁC