Các thí nghiệm kiểm tra Cọc CDM và Jet Grouting ngoài hiện trường

Các thí nghiệm kiểm tra Cọc CDM và Jet Grouting ngoài hiện trường

Để kiểm tra chất lượng của các Cọc Xi Măng Đất hoặc Cọc Jet Grouting sau khi khoan, có một khâu rất quan trọng đó là việc kiểm tra cường độ chịu tải của các cọc tại hiện trường. Có nhiều thí nghiệm khác nhau để kiểm tra khả năng...

Chi tiết
Nền đất yếu khu vực phía Nam tập trung ở đâu?

Nền đất yếu khu vực phía Nam tập trung ở đâu?

Khu vực đất yếu ở phía nam tập trung ở đâu? Hầu hết tất cả các tỉnh thành khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long là vùng đầm lầy và trầm tích tam giác châu mới, đất sét yếu chiếm phần lớn lãnh thổ.

Chi tiết

ĐỐI TÁC