Tuyển tài xế lái Xe khoan Cọc Xi Măng Đất

Tuyển tài xế lái Xe khoan Cọc Xi Măng Đất

CẦN TUYỂN: TÀI XẾ LÁI XE KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT I. TRÁCH NHIỆM Đảm bảo được việc vận hành...

Chi tiết
Tuyển Lao động phổ thông

Tuyển Lao động phổ thông

CẦN TUYỂN: LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG - VẬN HÀNH BỒN TRỘN Đảm bảo việc thi công, sản xuất đúng thời gian, tiến độ, và chất lượng công việc.

Chi tiết
Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật

Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đảm bảo các vấn đề kỹ thuật tại hiện trường được thông suốt trong trong thi công công trình.

Chi tiết
Tuyển Lao động Phổ thông

Tuyển Lao động Phổ thông

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Đảm bảo việc thi công, sản xuất đúng thời gian, tiến độ, và chất lượng công việc.

Chi tiết

ĐỐI TÁC