Công ty Hữu Lộc tiếp tục được Nhà thầu Đông Mê Kông chỉ định thực hiện khoan Cọc Xi Măng Đất cho điểm thi công tiếp theo nằm trong gói thầu A4 – Công trình Đường Cao Tốc Bến Lức Long Thành.

Công ty Hữu Lộc tiếp tục được Nhà thầu Đông Mê Kông chỉ định thực hiện khoan Cọc Xi Măng Đất cho điểm thi công tiếp theo nằm trong gói thầu A4 – Công trình Đường Cao Tốc Bến Lức Long Thành.

Dựa vào kết quả kiểm tra cọc của những điểm thi công trước, và quá trình giám sát thi công sát sao. Công ty Đông Mê Kông hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng thi công của Công ty Hữu Lộc, và tiếp tục giao cho Công ty Hữu Lộc khối lượng những điểm thi công Cọc xi măng đất tiếp theo.

Dưới đây là một vài hình ảnh thi công của Công ty Hữu Lộc tại công trình Cao Tốc Bến Lức Long Thành

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỐI TÁC